პასუხისმგებლობა

პასუხისმგებლობა

ვებსაიტის მფლობელი და განმკარგველია შპს ქუინ თამადა (საიდენტიფიკაციო კოდი: 405028081) შემდგომში კომპანია. აღნიშულ ვებსაიტს კომპანია თავაზობს სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებს, როგორც მომსახურებას. კომპანია არ აგებს პასუხს და პასუხისმგებლობას იზღუდავს ზიანისგან, რომელიც შეიძება მიყენებული იქნას აღნიშნულ საიტზე განთავსებული ინფორმაციის გამოყენების, ინტერპრეტაციის თუ ციტირების შემთხვევაში. საიტზე განთავსებული ინფორმაციის პერიოდული განახლების მიუხედავად, კომპანია არ იძლევა გარანტიას, რომ საიტზე წარმოდგენილი ნებისმიერი ინფორმაცია ყოველთვის არის კორექტული, სრული და უახლესი. მიუხედავად იმისა, რომ საიტი შეიძლება მოიცავდეს სხვა ინტერტნეტ წყაროებზე, მათ შორის სხვა საიტებზე გამავალ ბმულებს, კომპანია არ აგებს პასუხს მესამე მხარის საიტებსა და ბმულებზე განთავსებული ინფორმაციის სიწორესა და აკურატულობაზე. აღნიშნულ საიტზე რეკლამის ან სერვისის შესახებ ინფორმაციის გამოჩენა არ წარმოადგენს კომპანიის მიერ შეთავაზებულ სერვისებს და შესაბამისად კომპანია არ იღებს რეკლამის განმთავსებელი ამა თუ იმ მხარის პირობებსა თუ მოთხოვნებს.